מדיניות הפרטיות

פרטיותך חשובה לנו, אנו אתר "איתי שרף טיפול במחלות עיניים ברפואה סינית" (להלן "האתר") מכבדים את פרטיות כל משתמש הגולש באתר. בחלק מהפעילויות אנו אוספים מידע וזאת רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או הוראות הדין בנושא- בהתאם למפורט להלן:

מטרת המדיניות להסביר לך הגולש מה הכללים לפיהם אנו פועלים וכיצד אנו משתמשים במידע הנמסר לנו על ידי הגולשים בעת השימוש באתר.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. איתי שרף טיפול במחלות עיניים ברפואה סינית רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

סוג המידע והשימוש בו

אתר "איתי שרף טיפול במחלות עיניים ברפואה סינית" אוסף את המידע הבא בנוגע לגולשים:

  • השארת פרטים (שם, טלפון, אי מייל) -מידע זה נועד לצורך יצירת קשר עם הפונה.
  • המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם האתר (להלן “הנתונים“), ישמר במאגר המידע הרשום של האתר, אשר בין מטרותיו דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מחקר, מתן שירות לקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשי ובהסכמתך.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

דיוור אלקטרוני ישיר

דואר אלקטרוני הכולל מידע בדבר השירותים ומידע שיווקי ישוגר אליך מעת לעת ובכל זמן תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בלחיצה על כפתור הסר עם קבלת המסר.

מסירת מידע לצד שלישי

מובהר בזאת כי כל הפרטים האישיים הנאספים באתר הם בשימוש האתר בלבד ולא יימסרו לשום צד שלישי בכל מקרה שהוא – למעט מקרים של מחלוקת משפטית המחייבת חשיפת הפרטים בהתאם להוראות צו/דין.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ולאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

יצירת קשר