רטיניטיס פיגמנטוזה – מחקר

מחקר* שבוצע בהודו בדק 20 חולים ברטיניטיס פיגמנטוזה (Retinitis Pigmentosa – RP) שטופלו באמצעות רפואת עיניים סינית.

בעקבות הטיפול הראה המחקר כי חל שיפור משמעותי בראיה אצל 15 מהנבדקים ואצל 5 מהנבדקים חל שיפור קל:

המחקר פורסם ב- Indian Journal Of Ophthalmology. Volume 31, Issue 7, Page 1043-1046.

איתי שרף - Ratinitis Piomentosa

*המחקר פורסם ב- Indian Journal Of Ophthalmology. Volume 31, Issue 7, Page 1043-1046.